Agriculture

In toenemende mate staan landbouwpercelen voor zeer schappelijke prijzen te koop. Ik noem enkele redenen. De generatie zestigplussers geeft er om begrijpelijke redenen de brui aan. De overvloedige regenval van het afgelopen halfjaar zet het land deels onder water, met alle gevolgen van dien. Dan is er de koppige overheid, die graag bepaalde bedrijven wil uitkopen, plannen voor verstedelijking liggen op de loer. Ook voor allerlei regelgeving, zoals het stikstofbeleid, wordt verbouwen van producten minder aantrekkelijk. Daarnaast zijn er boeren die door al het bovenstaande depressief worden en als laatste middel vluchten in suïcide. Wat een verdriet. Velen maken zich zorgen over de toekomstige voedselvoorziening in ons land.