Ameland

Ameland is van het westen gerekend het vierde bewoonde waddeneiland en telt ongeveer 3700 inwoners. Wandelen en dus ook fotograferen op Ameland is een groot plezier. Het brengt ontspanning, het stopt voornamelijk het denken (een tamelijk dominante eigenschap van me) waardoor andere sensaties de ruimte krijgen, zoals het waarnemen, het anders kijken, het luisteren naar de zee en het voelen van de wind.

Het waddengebied behoort tot het Werelderfgoed, we zijn dus aan onszelf en aan volgende generaties verplicht er zuinig mee om te gaan. Een doorn in het oog is de actuele discussie over mogelijke gasboringen boven Schiermonnikoog. Het maken van een strandfoto blijkt nog niet zo simpel, veel leegte, een vlakke bedoening met zand en lucht en nauwelijks iets op de voorgrond. Maar eenmaal meanderend door het duingebied kom je aardige plekjes tegen.

De kunst is om de duinen niet te betreden, de verse aanplant is kwetsbaar. Maar er blijft voldoende over om je hart aan op te halen. Ik hoop dan ook nog vele jaren terug te mogen komen op mijn geliefde eiland.