De ruwe steen

Het was een lange weg. Met vallen en opstaan tot wasdom komen. Met de bagage van je (voor)ouders sta je in dit leven. Fouten maken en oplossen, conflicten onbewust creëren en ook weer oplossen, onzekerheden, schaamte en faalangst overwinnen, jaren in psychotherapie om de hardnekkige euvels trachten op te lossen. Zo kwam ik op de symboliek van de ruwe steen, je werkt aan je eigen ruwe steen, de scherpe kantjes er van afhalen.  Onderstaand nog wat algemeenheden over het begrip “de ruwe steen

​De ruwe steen is een krachtig symbool met verschillende betekenissen, vooral in de context van de vrijmetselarij en andere esoterische tradities. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de symboliek van de ruwe steen: Ongemoeid Potentieel: De ruwe steen vertegenwoordigt het ongepolijste, rauwe potentieel van een individu. Net zoals een ruwe steen door bewerking een mooie, gladde steen kan worden, kan een persoon door zelfontplooiing en zelfverbetering tot zijn ware potentieel komen. Onbewerkte Mens: In de vrijmetselarij symboliseert de ruwe steen de onbewerkte mens, iemand die nog niet is begonnen aan het proces van zelfverbetering en morele en spirituele groei. Het is een metafoor voor de innerlijke transformatie die een vrijmetselaar moet doormaken. Werk aan de Mens: Het bewerken van de ruwe steen tot een perfect blok vertegenwoordigt het werk dat iemand aan zichzelf moet verrichten. Dit omvat morele, ethische en spirituele ontwikkeling. Het symboliseert de voortdurende inspanning om karakterfouten en zwakheden weg te nemen. Symbool van de Leerling: In veel initiatie-rituelen van de vrijmetselarij wordt de ruwe steen geassocieerd met de leerling, de beginnende vrijmetselaar. Het is een herinnering aan het feit dat de reis van zelfverbetering pas net is begonnen. Universele Wet van Groei: De transformatie van ruwe steen naar volmaakt blok kan ook worden gezien als een symbool voor de universele wet van groei en ontwikkeling. Het benadrukt dat alles en iedereen in potentie kan groeien en verbeteren. Bescheidenheid en Onvolmaaktheid: De ruwe steen herinnert ons eraan dat niemand perfect is en dat er altijd ruimte is voor verbetering. Het benadrukt de noodzaak van bescheidenheid en de erkenning van onze eigen onvolmaaktheid.

In samenvatting, de ruwe steen is een diepgaand symbool dat een breed scala aan betekenissen omvat, van persoonlijk en spiritueel potentieel tot de noodzaak van voortdurende zelfverbetering en bescheidenheid. Het is een krachtige herinnering aan het feit dat we allemaal onaf zijn en voortdurend moeten werken aan onze eigen ontwikkeling.

Later meer op mijn website Twijfelziel.