December

Bij de maand december denk ik aan de winter die voor de deur staat, aan het Sint Nicolaas feest en uiteraard aan de Adventstijd vooruitlopend op Kerstmis. Voor deze reflectie, de een na laatste van dit jaar, moest ik aan het volgende denken. Velen leven nog in grote welvaart, maar een zeer grote groep, (gezinnen, alleenstaanden, kinderen), heeft het in toenemende mate moeilijk, juist in deze tijd van inflatie en extreem hoge energieprijzen. Als goed burger iets doen voor de minderbedeelde medemens kan geen kwaad, zeker niet in de decembermaand. Misschien toch maar eens over nadenken, zeg ik hier tegen mijzelf. Een cadeautje is niet vanzelfsprekend.