Energie

Steeds vaker lezen we dat het electriciteitsnet overbelast is. In Noord-Holland en in Limburg is het net vol, zo is onlangs aangegeven door de desbetreffende netbeheerder. De ontwikkeling voorziet echter een toename in verbruik door onder meer warmtepompen en elektrische auto’s. Je zou denken dat hierover nagedacht is. Wanneer ook het aantal aansluitingen toeneemt als gevolg van de aangekondigde nieuwbouw, dan zou je bijna denken aan de mogelijkheid van stroomuitval. Hopelijk wordt tijdig voorzien in de uitbreiding van het net. Vooralsnog wordt het laten installeren van zonnepanelen gepromoot. Dit alles was de aanleiding voor deze foto.