Het Logo

Wat valt er te zeggen over het Logo dat ik gebruikt heb en dat op elke pagina van deze website te zien is? Ik schrijf Logo met een hoofdletter. Dit heeft te maken met mijn liefde en respect voor de ontwerper ervan. Het Logo is door mijn vader getekend eind jaren zestig van de vorige eeuw. Het Logo illustreerde zijn levenswerk. Letterlijk. Op elke kassabon of factuur prijkte bovenaan dit Logo. Ook werd het Logo gebruikt in advertenties en op etiketten van verfproducten. Ik spreek dan over het bedrijf in Baarn (Utr.) dat van grootvader overging naar vader. Mijn vader heeft zijn bedrijf uitgebouwd tot een wereldzaak, bij wijze van spreken. Tot medio 1982.

Mijn vader was een op en top vakman, na de oorlog opgeleid tot Meester Schilder, een vak dat toentertijd nog enige status had. Wie is er nou niet trots op zijn of haar vader? Mijn vader was een en al toewijding, een consciëntieus vakman, Uit de wijde omgeving kwam men naar hem toe voor adviezen. Werkdagen van vijftien uur waren dan ook geen uitzondering. Zijn empathie (voor zijn clientèle) stond in schril contrast met zijn zelfkastijding, zijn opofferingsgezindheid, lange dagen hard werken en nauwelijks een privéleven, zoals dat ging bij middenstandsgezinnen in die jaren. Uit respect voor hem, voor zijn levenswerk, voor wie hij was en voor wat wij wel en ook niet deelden, om die redenen gebruik ik zijn Logo. Lees ook: Mijn bakermat

Algemeen: Wat is een logo en waaraan moet het voldoen? Een logo is een grafisch symbool, embleem of ontwerp dat wordt gebruikt om een merk, bedrijf, organisatie of product te identificeren en te onderscheiden. Het fungeert als een visueel herkenningspunt en vertegenwoordigt de identiteit en waarden van de entiteit die het vertegenwoordigt. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en functies van een logo:

Herkenbaarheid: Een goed ontworpen logo is eenvoudig en gemakkelijk te herkennen, zelfs op kleine formaten of van een afstand. Uniciteit: Het logo moet onderscheidend zijn om verwarring met andere merken te voorkomen en om een unieke identiteit te creëren. Relevantie: Het ontwerp van het logo moet relevant zijn voor de sector, de doelgroep en de waarden van het merk of bedrijf. Tijdloosheid: Een effectief logo is niet afhankelijk van korte termijn trends en behoudt zijn relevantie en aantrekkingskracht gedurende vele jaren. Veelzijdigheid: Het logo moet goed werken in verschillende contexten en op verschillende dragers, zoals visitekaartjes, websites, reclameborden, en sociale media.