Ouder worden

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw is de levensverwachting in Nederland aanzienlijk gestegen. Of dat wel of niet een gunstig fenomeen is, hangt van de persoon en diens conditie af. Ouderdom komt met gebreken luidt het gezegde. Dat kunnen zowel fysieke als mentale klachten zijn. Een knellend thema bij veel ouderen is eenzaamheid als gevolg van het moeilijk of geen aansluiting kunnen vinden bij de overwegend digitale maatschappij, een gebied waar de jongere generaties bijna als vanzelfsprekend mee bekend zijn. Er wordt hulp geboden, maar het afhankelijk zijn van derden, familie of mantelzorger, kan voor sommigen als zeer beknellend worden ervaren.