Polders

Dit jaar ben ik begonnen met het opzoeken van de polders. De rust van het polderland is een weldaad voor mijjn overgevoelige zintuigen. Vandaag heb ik honderden omgekeerde vlaggen geteld, blauw, wit rood. Kunnen wij ons indenken wat er in het hoofd omgaat van deze ondernemers? Het moet voelen als zeer bedreigend. Het boerenbedrijf is een noodzakelijke bedrijfstak, zij zorgen voor ons eten.

Veel polders in Nederland zijn ontstaan door landwinning en inpoldering van meren, rivieren en zeearmen. Dit begon al in de Middeleeuwen en heeft door de eeuwen heen geleid tot de creatie van vele polders, die nu een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap vormen. Polders zijn belangrijk voor de landbouw en veeteelt, omdat het vlakke land ideaal is om gewassen te verbouwen en vee te laten grazen. Ook worden polders gebruikt voor recreatieve doeleinden, zoals wandelen en fietsen.