Oorlog

Oorlog

Het zal weinigen zijn ontgaan dat er ergens op de wereld een oorlog gaande is. Soms zijn er meerdere oorlogen tegelijk aan de gang. De aanleiding voor een oorlog is meestal dubieus, de oorzaken zijn uiteenlopend. Wat het meest in het oog springt is dat er nauwelijks...