Visserij

Wanneer u een beetje gegrasduind heeft tussen de foto’s op deze website, dan zal ongetwijfeld opgevallen zijn dat ik beroepen als visserij en landbouw met regelmaat laat terugkeren. Dit heeft enerzijds te maken met mijn achtergrond als ondernemer, anderzijds raakt het mij omdat de recente ontwikkelingen zeer onrechtvaardig zijn, te maken krijgen met onrecht is ook voor mij een groot thema in mijn leven. Dat wat de visserij overkomt vind ik verschrikkelijk. Een groot onrecht.  Hoeveel gezinnen zijn er reeds werkloos, zonder inkomen of slechts met een bescheiden uitkering? Landbouw en veeteelt zijn reeds eerder genoemd. Ik kom regelmatig in Urk. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, dan vaar ik graag mee. De visserij gaat mij, net als velen, aan het hart.