Voedsel

Een ander actueel onderwerp dat zeker een reflectie verdient, is de thans afnemende vanzelfsprekendheid dat er voldoende gezond voedsel verkrijgbaar is. Schaarste heeft prijsopdrijving als gevolg. Meerdere oorzaken zijn aan te wijzen, waaronder de afgenomen beschikbare hoeveelheid aardgas, met o.a. als gevolg minder kunstmest. Inmiddels is merkbaar dat we collectief minder gas verbruiken. Steeds meer mensen kopen hun producten rechtstreeks bij de boerenbedrijven. Een goed voorbeeld van zo’n prachtige boerderijwinkel is Hoeve Ravenstein in de gemeente Baarn, gelegen nabij Kasteel Groeneveld.