Oorlog

Het zal weinigen zijn ontgaan dat er ergens op de wereld een oorlog gaande is. Soms zijn er meerdere oorlogen tegelijk aan de gang. De aanleiding voor een oorlog is meestal dubieus, de oorzaken zijn uiteenlopend. Wat het meest in het oog springt is dat er nauwelijks over vrede gesproken wordt. Momenteel gaat het over meer wapens, meer voertuigen en meer vliegtuigen. Ik vind het onbegrijpelijk. Wat maakt dat we zo oorlogszuchtig zijn? Over vliegtuigen gesproken, de mooiste modellen staan in Lelystad bij het museum Aviodrome, de plek waar ik ook deze foto gemaakt heb. Het Aviodrome is meer dan een bezoek waard.